Investiranjem u stare kuće moguće je osigurati si dodatnu zaradu pružanjem turističkih i kulturnih usluga

Troškovi investiranja ovisit će o veličini objekta, potrebnim dozvolama, ali i o tome predstavlja li taj objekt nepokretno kulturno dobro ili ne. Mišljenje o tome je li vaš objekt kulturno dobro ili ne, najbolje je tražiti od Ministarstva kulture. U slučaju da u svojem vlasništvu imate kulturno dobro, biti ćete ograničeni što se tiče pojedinih zahvata na objektu. Ograničenja će vam propisati nadležan konzervatorski zavod. Zbog ograničenja i starosti, investiranje i obnova takve kuće može od vas tražiti puno više financijskih sredstava nego što ste mislili, stoga je vrlo bitno da imate kvalitetan poslovni plan kako ne bi bili u gubitku, već suprotno, kako biste bili u dobitku.
Prije same obnove potrebno je napraviti kvalitetnu analizu za što je najbolje prenamijeniti vašu staru kuću, hoće li to biti restoran, kuća za odmor ili privatni muzej. Mogućnosti ima puno, ali provedbom nekoliko analiza broj mogućnosti prenamjene suzit će se na nekoliko najisplativijih za potencijalnog investitora. Prije investiranja obratite pažnju gdje se vaša nekretnina nalazi, da li je blizu grada ili duboko u šumi, blizu mora ili u planinama, daleko od prometnica ili blizu prometne ceste ili autoceste. Važno je analizirati i što se od turističke ponude u blizini vaše nekretnine nudi, a za čim postoji potražnja. Odgovori na ta pitanja mogu biti izrazito važni pri investiranju u obnovu i prenamjenu vaše stare kuće.